Otevřený dopis výzva Armádě České republiky

Vážení,

oslovujeme vás jménem veřejnosti, která je radikálně drcena současnými opatřeními. Kategoricky je odmítá a často už nepřistupuje ani na explicitní zastrašování ze strany silových složek.

Dovolujeme si upozornit na skutečnost, že ArmádaČR je odkázána na aktivní podporu veřejnosti a to nejen v podobě materiálního zabezpečení a aktivních záloh, ale i různých odborností a podpory výdajů. Postoj veřejnosti k AČR závisí na roli jakou AČR ve společnosti zaujímá. Veřejnost často kategoricky odmítá nucené zdravotní zákroky, jako jsou očkování, testování a trasování. Nucené zdravotní zákroky jsou v rozporu s mezinárodními úmluvami, tedy i s právním řádem ČR. V totalitních režimech je postavení armády a její síla velmi prekérní. Politické vedení bohužel směřuje Českou republiku mezi totalitní země, neboť hrozí i omezováním nejzákladnějších práv, jako je právo na svobodnou politickou soutěž, které formálně není omezeno ani ve stavu ohrožení státu.

Dalším problémem je politická hra, kterou vedení státu hraje proti AČR. Armáda je tlačena do zajištění kontroverzních opatření jako je násilné očkování, testování, trasování a omezování pohybu osob. Politická, etická, materiální, ale i trestně právní vina za tento stav by měla padnout na zástupce farmaceutických a lobbistických organizací, zástupce cizích mocností a agenty, nikoli na zástupce ozbrojených složek našeho státu. Taktéž by vina za znevažování postavení AČR měla padnout na některé vědecké organizace (některé ústavy Akademie Věd) a především odpovědné politické činitele. Vlivem těchto nepřátel jsme opatřeními ekonomicky drceni a klesá naše základní schopnost AČR v budoucnosti materiálně podporovat.

Zejména a nejen v této situaci, ale především v budoucnosti potřebujeme silnou armádu a tato naše armáda potřebuje i nás občany a naší podporu při současném modernizačním úsilí, kterého jsme si plně vědomi na rozdíl od spučasných politiků s totalitářskými tendencemi. Pouze společně jsme schopni čelit závažným hrozbám, jako je hrozba těchto dnešních dní, ale jako zajisté budou i hrozby budoucí. My, veřejnost prokazujeme mimořádnou odolnost a rozvážnost vůči neomezené psychologické válce, která je proti nám vedena. Podoba hrozeb se v posledních letech dramaticky změnila a věříme v nutnost zvýšení obranyschopnosti země, které jsme se i touto naší aktivitou ujali a ve spolupráci s Armádou ČR jsme ochotni tento úkol pro dny dnešní i budoucí k všeobecné spokojenosti vyřešit.

Doufáme v konstruktivní spolupráci v nadcházejících dnech a měsících.

S pozdravem

za Manifest.cz

David Tesař

zakladatel

za Koronapanikdemie.cz

Lukáš Neterda

zakladatel

za Srdcem pro Vlast – sprov.cz

Robert Šmuk, Aleš Trčka, Pavel Zítko

zakladatelé nově vznikajícího politického hnutí

Petice text (PDF)

Stáhnout
Podpořit

Podpisový arch (PDF)

Stáhnout
Petice

Novinky

Vitamin D, chřipka a koronavirus
Vitamin D, chřipka a koronavirus
14 prosince, 2020

Všichni známe klasické přísloví „Kam nechodí slunce tam chodí lékař“ a tento článek objasní důvod. Klasické chápání chřipky jako přenosné nemoci způsobené virem je nejspíše nesprávné, nižší odolnost vůči viru (i koronaviru) je jen projev (většinou sezónního) nedostatku vitaminu D. Za zmínku stojí, že i jiné virové a bakteriální nemoci, jsou výrazně zhoršeny nedostatkem vitaminu […]

Proč existuje stárnutí? Demografická teorie stárnutí
Proč existuje stárnutí? Demografická teorie stárnutí

Stárnutí a anti-aging je fenomén který, hýbe odpradávna společností. Přesto věda nedokázala přijít s vysvětlující teorií . Skutečnost je taková, že u lidí dochází procesy stárnutí k cílené autodestrukci, nikoliv k opotřebení nebo vysílení. V principu stejné autodestrukci jako u jiných živočišných druhů, ze stejných tj. demografických důvodů. Stárnutí vnímáme především jako úbytek plodnosti a […]