Text petice

Koronapanikdemie.cz – Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním

Peticí se obracíme na všechny mocenské složky státu, které by měly chránit naše základní práva, ale s použitím paniky okolo viru se rozhodly je potlačovat a omezovat. Tedy především se obracíme na poslaneckou sněmovnu s požadavkem na okamžité ukončení nouzového stavu a všech souvisejících opatření (číslo 3).

Panika okolo viru je především gigantická psychologická operace PSYOP, jejímž cílem je (mimo ekonomické cíle) vyvolání kultu viny a prosazení pohledu na každého občana jako na potenciálního skrytého přenašeče choroby, která může někoho na konci řetězce „přenašečů“ zabít. Tedy cílem psychologické operace koronavirus je morální obvinění všech občanů ČR z vraždy, pokud nebudou dodržovat libovolně vymyšlená opatření a nevzdají se občanských práv. To je nejen útok proti všem občanům, ale navíc je to pseudověda, protože lidé se s mikroby a viry vyvíjeli, jsou součástí přírody a zdravý život nelze vést ve sterilním prostředí.

Zdroj informací https://swprs.org/a-swiss-doctor-on-covid-19/ Tento zdroj je dostupný i v češtině na https://swprs.org/fakta-o-covid-19/.

 1. Odmítáme obviňování lidí jako přenašečů, nebo dokonce princip kolektivní viny, kdy je celá populace považována za přenašeče chorob a je jim pod hrozbou pokut a smyšleného kultu viny nařizováno dodržovat drastická omezení. Před nemocí nás neochrání ani rouška, ani respirátor, ani plynová maska ani chytrá karanténa, ale především imunita.
 2. Žádáme pravdivé informování o údajném onemocnění koronavirem, zejména považujeme za kompletně zmanipulované zpravodajství o situaci v Itálii (stejně tak i v ostatních státech a u nás).
 3. Žádáme okamžitý konec nouzového stavu a všech opatření s možnou výjimkovou dočasného uzavření hranic pro příchozí (aby byl stav v ČR ovlivněn jen opatřeními zde). Důraz klademe na konec omezení občanských práv a konec šmírovacích programů.
 4. Žádáme o prioritizaci nadějných a levných léčebných a preventivních přípravků před vakcínami, které mohou mít různé nežádoucí efekty (nespolehlivost, vedlejší účinky, kontaminace viz. Prasečí chřipka 2009). Nikdo nesmí být do vakcín nucen. Jako preventivní opatření prověřit roli vitaminu D https://kvalt.cz/blogDetail/52/Vitamin-D–chripka-a-koronavirus
 5. Žádáme vysvětlení vztahu s organizací Světové ekonomické fórum a nadace Billa a Melindy Gatesových, která pořádala před těsně vypuknutím epidemie cvičení „Event 201“, jehož tématem byla epidemie koronaviru a reakce spočívala v zavření lidí do karantény a cenzuře internetu. Tak se bojuje s virem nebo obyvatelstvem?
 6. Požadujeme vyšetřování všech souvislostí okolo koronaviru, jedná se jako masivní etické selhání medicínských a politických a mediálních špiček. Vyšetřování by mělo zahrnovat otázky ohledně role subjektů jako je nadace Billa a Melindy Gatesových, lobbistické organizace WHO, která se snažila vyvolat identickou paniku okolo ptačí a zejména prasečí chřipky v roce 2009.
 7. Nebezpečnost viru nebyla prokázána, příčinná souvislost mezi testem na vir, virem, nemocí a smrtí je nejasná. Řada lidí s virem nemá žádné potíže, další zemřou z jiné příčiny, jen mají pozitivní test na vir. Bez důkazů jsou tvrzení o nebezpečnosti pozitivně testovaných jedinců, pseudověda.

Proč zkolabovala péče v Itáliii a jak takový „kolaps“ vypadal

 • Naprostá většina úmrtí nebyla na koornavirus ale pouze s koronavirem.
 • Itálie má oproti ČR zhruba poloviční podíl lůžek na JiP.
 • Tento region Itálie má problém s nedostatkem vitaminu D.
 • V inkriminovaném ročním období je běžná obsazenost JIP 80 až 90 procent.
 • Statistická data o úmrtích nevykazují žádné extrémní abnormality, jedině je lehce vyšší úmrtnost v kategorii 65+ v korona chaosem postiženém regionu.
 • Závěr: deseti tisíce obětí v Itálii jsou fikce.
 • Jednalo se pouze o dočasný, lokální problém jednoho regionu ne celé Itálie.
 • Vznikl chaos kvůli koronaviru, změnily se předpisy pro práci s pacienty, nutnost ochranných pomůcek, karantény pro doktory a sestry pokud kolega byl pozitivně testován.
 • Ke kolapsu mohla přispět i řada jiných administrativních opatření, jsou zvěsti, že se na JIP překládali i pacienti, kteří evidentně neměli žádnou šanci na přežití a běžně by nastoupila paliativní péče. Takto byli posláni na JIP, kterou zahltili.
 • U mrtvých doktorů bylo na stránkách původně uváděno datum narození, z toho bylo patrné, že byli hluboce důchodového věku, mnozí z nich nesloužili v době koronaviru. Jejich smrt tedy v mnoha případech nejspíše s koronavirem nesouvisí. Poté bylo datum narození úmyslně staženo, to je záměrný pokus o lež.
 • Dále chaos prohloubil exodus sester původem z východní Evropy kvůli zavírání hranic.
 • Noční převozy mrtvých vojenskými auty. Ano, bylo to kvůli změně předpisů pro nakládání s těly a ceně transportu na delší vzdálenost, a praktických důvodů byl převoz v noci
 • Převozy nemocných do Německa místo sousedních nemocnic v rámci Itálie, které měly kapacity. Nevíme, bude zajímavé zjistit, může se jednat o záměrnou snahu zveličit rozsah epidemie.
 • Kvalita ovzduší v severní Itálii je jedna z nejhorších v Evropě. Stejně tak město Wuhan v Číně, původní místo nákazy se v tomto vymyká všem Evropským lokalitám. Nekvalitní ovzduší má vliv na průběh respiračních onemocnění.

Podobně záměrně lživý obraz je vykreslován o situaci v jiných zemích, není v našich možnostech vše vyvracet.

Pokud nechcete být obviňováni a ztratit občanské svobody, děkujeme za podporu.

Koronapanikdemie.cz

Osoba, která petici sestavila

Lukáš Neterda, Na dvorcích 284/12, Praha 4 Krč 146 00

Osobou oprávněnou zastupovat petiční výbor ve styku s příslušnými orgány byl určen:

Lukáš Neterda

info@koronapanikdemie.cz

Petice text (PDF)

Stáhnout
Podpořit

Podpisový arch (PDF)

Stáhnout
Petice

Novinky

Vitamin D, chřipka a koronavirus
Vitamin D, chřipka a koronavirus
14 prosince, 2020

Všichni známe klasické přísloví „Kam nechodí slunce tam chodí lékař“ a tento článek objasní důvod. Klasické chápání chřipky jako přenosné nemoci způsobené virem je nejspíše nesprávné, nižší odolnost vůči viru (i koronaviru) je jen projev (většinou sezónního) nedostatku vitaminu D. Za zmínku stojí, že i jiné virové a bakteriální nemoci, jsou výrazně zhoršeny nedostatkem vitaminu […]

Proč existuje stárnutí? Demografická teorie stárnutí
Proč existuje stárnutí? Demografická teorie stárnutí

Stárnutí a anti-aging je fenomén který, hýbe odpradávna společností. Přesto věda nedokázala přijít s vysvětlující teorií . Skutečnost je taková, že u lidí dochází procesy stárnutí k cílené autodestrukci, nikoliv k opotřebení nebo vysílení. V principu stejné autodestrukci jako u jiných živočišných druhů, ze stejných tj. demografických důvodů. Stárnutí vnímáme především jako úbytek plodnosti a […]